StrandjaBlog - picture taken in Strandja Nature Park, Bulgaria


Ancient Strandja tree in autumnAncient Strandja forestOeroude boom in de herfstOeroude bossen in Strandja

Strandja’s forests consist of large areas of oak woodland. The forests of Strandja are among Europe’s richest and most diverse ecosystems …De bossen van Strandja bestaan uit uitgestrekte gebieden vol eik. Deze bossen behoren tot de rijkste en meest diverse ecosystemen in Europa …
Read more »Lees het meer »

Beehives in StrandjaStrandja forest honeyBijenkorven in StrandjaStrandja bos honing

In Strandja you can find a very special type of Bulgarian honey. Known as forest honey, it has very special properties…In Strandja maken bijen een hele speciale soort Bulgaarse honing. Deze boshoning heeft bijzondere eigenschappen…
Read the whole story »Lees het hele verhaal »

firewood from Strandja on a chopping blockSustainable heating in Strandjabrandhout uit Strandja op een hakblokDuurzaam verwarmen in Strandja

This winter we will be heating our house in Bulgaria with wood. Firewood is a sustainable fuel. Especially when it is grown locally…Deze winter verwarmen we ons huis in Bulgarije met hout. Brandhout is een duurzame brandstof. Vooral als het lokaal groeit…
Read more »Lees meer »

bicycle in the Strandja mountainsCycling in the Strandja mountains fiets in het Strandja gebergteFietsen door het Strandja gebergte

A good cycling route goes through the Strandja Mountains from the Black Sea to Turkey. Door het Strandja gebergte loopt een goede fietsroute van de Zwarte Zee naar Turkije.
Read more » Lees meer »

is this small Bulgarian kitten guilty?Bracken and permaculture is dit kleine katje schuldig?Varens en permacultuur

We try to apply permaculture principles in Bulgaria. But a kitten threatens to interfere. We proberen permacultuur principles toe te passen in Bulgarije. Maar een klein katje gooit roet in het eten.
Read more » Lees meer »

Nestinari woman ready to step onto hot coalsNestinar fire dancing in Strandja Nestinari vrouw klaar om op gloeiende kolen te stappenNestinar vuurdansen in Strandja

The ancient ritual of fire dancing is still performed in a small village in the Strandja Mountains. We went to see this significant cultural event in Bulgaria… In een klein dorpje in het Strandja gebergte wordt nog ritueel op vuur gedanst. Wij bezochten dit cultureel significante evenement in Bulgarije…
Read more »Lees meer »

burning candles in front of iconFire-dancing in the forest brandende kaarsen voor icoonVuurdansen in het bos

The last day of May is very special in Strandja Nature Park. This is when the local villagers meet to dance on fire. De laatste dag in mei is heel bijzonder in Natuurpark Strandja. De dorpsbewoners komen bij elkaar om op vuur te dansen
Read more » Lees meer »

broken handle on solar showerBulgarian sun too strong for solar shower gebroken handvat van zonne-doucheBulgaarse zon te sterk voor zonne-douche

A Dutch solar shower didn’t survive the warm Bulgarian climate. It did make the water nice and hot though… Onze nederlandse zonne-douche heeft het warme Bulgaarse klimaat niet overleeft. Maar het water was wel lekker heet…
Read more » Lees meer »

smallsurpriseHouston we have a problem smallsurpriseHouston we have a problem

We all know that feeding leftovers to a cat is asking for trouble. A bit of Bulgarian yoghurt will be fine, we thought… Iedereen weet dat je geen restjes eten aan vreemde katten moet geven. Een klein beetje Bulgaarse yoghurt kan geen kwaad dachten we…
Read more » Lees meer »

dangerousguestA dangerous guest dangerousguestEen gevaarlijke gast

It is one thing to have rare butterflies and green lizards in your garden. But it’s quite something else when you suddenly spot Bulgaria’s most poisonous snake on a pile of rotting wood… Zeldzame vlindersoorten en groene hagedissen wil iedereen wel in zijn achtertuin hebben. Maar het is toch wel even slikken als je opeens de meest giftige slang in Bulgarije op een stapel rottend hout ziet zitten…
Read more » Lees meer »

iceagesurvivorA survivor from the last ice-age iceagesurvivorEen overlevende uit de laatste ijstijd

A plant that survived the last ice-ages still occurs in Strandja. But nature conservationists in the UK are trying to kill it off in their own country. What is going on? In Strandja groeit een plant die de laatste ijstijden heeft overleefd. Maar natuurbeschermers in Nederland en Engeland zijn er niet zo blij mee…
Read more » Lees meer »

springcleaningSpring cleaning in the Strandja Mountains springcleaningGrote schoonmaak in het Strandja gebergte

On the 23rd of May we helped cleaning some of the prettiest areas in Strandja Nature Park. And afterwards we visited the healing springs in Mladezko… Op 23 mei hebben we geholpen met de grote schoonmaak op een aantal van de mooiste plekjes in Natuurpark Strandja. En na afloop zijn we naar de helende bronnen bij Mladezko geweest.
Read more » Lees meer »

rhodondendronfestivalRhodondendron festival in Strandja rhodondendronfestivalRhodondendron festival in Strandja

Hundreds of people went to a small village in the Strandja Mountains to celebrate a controversial plant… Honderden mensen trokken naar een klein dorpje in het Strandja gebergte om het bestaan van een omstreden plant te vieren…
Read more » Lees meer »

by car from the Netherlands to BulgariaMoving from England to Bulgaria met de auto van Nederland naar BulgarijeVerhuizing naar Bulgarije

Moving from the UK to Bulgaria. Almost 2000 miles crossing an entire continent from West to East… Verhuizen van Nederland naar Bulgarije… Bijna 3000 kilometer rijden door heel Europa van West naar Oost…
Read more » Lees meer »