StrandjaBlog - picture taken in Strandja Nature Park, Bulgaria

Permaculture in Bulgaria | Permacultuur in Bulgarije

One of the principles of permaculture is to avoid tilling the soil. There are two main reasons for this. Firstly it takes a lot of energy to move so much soil. Secondly, and more importantly, disturbing the soil, especially inverting it, destroys its natural fertility by destroying organic matter and structure. By digging into soil you disrupt soil life and you kill many of the vital micro-organisms, including man’s best friend: the earthworm. In the wild, soil disturbance is rare and normally localised. It happens for example when wild pigs dig for roots, or a tree is blown over.
Een van de principes in permacultuur is het omspitten van grond te voorkomen. Ten eerste omdat het veel energie kost. En ten tweede (en dit is veel belangrijker), omdat je de natuurlijke structuur van de grond verstoort. Door de grond om te spitten dood je veel van de essentiele micro-organismen die in de grond zitten (waaronder de beste vriend van iedere tuinman: de worm). In de natuur komt het nauwelijks voor dat grond hevig verstoord wordt. Alleen bijvoorbeeld wanneer wilde zwijnen naar wortels zoeken of een boom omvalt wordt de grond omgewoeld.

Keeping soil covered with a mulch goes along with avoiding tilling. And it has further advantages. Mulching kills weeds, it conserves water by reducing evaporation, it protects the soil by avoiding erosion and capping, and it adds organic matter to the soil. So we decided to try these principles in our small двор (yard or garden) where we attempt to grow the Bulgarian classics, such as tomatoes and melons.
En er is een alternatief: als je de grond bedekt met een dikke laag organisch materiaal (een mulch) hoef je helemaal niet te spitten. Door te mulchen onderdruk je onkruid, de grond blijft vochtiger (minder verdamping), er is minder erosie, en je voegt organisch materiaal toe aan de grond. Allemaal goede redenen om dit eens te proberen.

small tomatoe plant growing in mulch and surrounded by bricks

One of the small tomatoes we have planted struggling for survival


klein tomatenplantje in een mulch van varens en omringd door bakstenen

Een klein tomatenplantje dat in onze tuin probeert te groeien

Mulching with brackenVarens als mulch

Some time ago I wrote about a plant you either love or hate: Rhododendron Ponticum. Working in England in conservation, I came across another plant that you either love or hate: Bracken (Pteridium aquilinium). In the UK, this species is encroaching in many areas, threatening archaeological sites and rare wildlife habitats. However, the litter of Bracken also creates a warm microclimate necessary for the caterpillars of two very threatened butterfly species in the UK, the High Brown Fritillary and the Pearl-bordered Fritillary.
Een tijdje geleden schreef ik een stukje over een plant die je of liefhebt, of haat: Rhododendron Ponticum. Toen ik in Engeland in natuurbescherming werkte kwam ik nog zo’n plant tegen: de varen (Pteridium aquilinium). In Engeland verdringt deze plant vele andere planten en bedreigt hij archeologisch belangrijke gebieden en habitat van zeldzame flora en fauna. De blaadjes van varens creeren echter ook een warm microklimaat voor de rupsen van twee zeer bedreigde vlindersoorten in Engeland: de Dippevlinder en de Zilveren Vlek.

Butterfly Conservation, an NGO that works to conserve butterflies and moths and their habitats is working very hard to prevent their extinction. In the mean time I have already encountered my firm friend the High Brown Fritillary in Bulgaria, with no Bracken slopes in sight, and it is doing very well here. The extra warmth that the Bracken litter offers is not necessary for these butterflies in the Mediterranean climate in Strandja Nature Park. So I thought I would put the Bracken I saw growing along some of the roads to some other good use: as a mulch following permaculture principles.
De Engelse Vlinderstichting werkt heel hard om te voorkomen dat deze vlinders uitsterven. Hier in Bulgarije ben ik onze vriend de Dippevlinder echter al heel veel tegen gekomen. En hij doet het hier heel goed, zelfs zonder varens. De extra warmte die de rupsen in Engeland nodig hebben is in het mediterrane klimaat van Natuurpark Strandja niet nodig. Dus het leek mij wel een goed idee om wat varens langs de kant van de weg te halen en proberen te gebruiken als mulch zoals dat in permacultuur ook gedaan wordt.
So instead of clearing the growing area for a row of tomatoes and 2 melons, we mulched this weedy area with a thick layer of other weeds and bracken litter. We planted the tomatoes and melons in holes through the mulch, watered them well, and waited for the results. Hopefully some juicy melons and tomatoes.
Dus in plaats van een hele plek vrij te maken voor wat tomaten en wat meloenen, hebben we een dikke laag gras en varens als een mulch rechtstreeks op alle onkruid gelegd. De tomaten en de meloenen hebben we in gaten door de mulch heen geplant. Goed water gegeven en nu maar afwachten op het resultaat. Hopelijk lekkere sappige tomaten en meloenen.

A small problemEen klein probleempje

However, we had not reckoned with our small grey guest. Our experimental tomato growing areas happened to be the kitten’s favourite play and rest ground, and if we were lucky, mum would join in too. The tomatoes did not like this very much. And when we decided to also sow some lettuce and basil next to the tomato research station, more drastic measures were necessary.
Maar… we hadden geen rekening gehouden met onze kleine grijze vriend. Ons experimentele tomaten plotje was toevallig ook een favoriete speelplek voor het kleine katje. En als we geluk hadden ook van de moeder poes. De tomaten vonden het allemaal niet zo leuk. En toen we besloten ook nog wat basilicum en sla te zaaien naast de tomaten, moesten er hardere maatregelen getroffen worden.
basil and lettuce seedlings with old bedframe over them for protection | basilicum en sla zaailingen met oud bed ter bescherming We built a fortress from an old rusty bed frame together with some bricks to protect the lettuce and basil seedlings. Small watch towers were erected around the tomatoes to guard them. But to no avail. The kitten thought it was rather nice to sit in between the bricks while catching mum’s tail. And the shade provided by the bed was a cool hang-out for adolescent youngsters. So we ended up with quite a few squashed tomato plants. The extent of the damage to the lettuce still needs to become evident.
Met een oud, roestig bed en bakstenen hebben we nu een fort gemaakt om de sla en basilicum te beschermen. En de tomaten kregen een soort torens om zich heen ter bescherming. Het hielp echter allemaal niet. Mevrouw kitten vondt het nogal leuk om precies tussen de bakstenen op de tomaten te gaan zitten en van daaruit mama’s staart aan te vallen. En deschaduw van het bed was ook wel een lekkere hangplek. Dus nu hebben we een paar geplette tomatenplantjes. De schade van de slaatjes moet nog duidelijk worden.

baby tomatoe surrounded by bracken mulch | baby tomaten plantje omgeven door een mulch van varens nasty looking grey kitten | gemeen kijkend grijs katje grey kitten with guilty look on its face | grijs katje met schuldige blik op zijn gezicht

Barn owls come to the rescueKerkuilen schieten te hulp

The threat by the misbehaving grey ball of fur now seems to be a thing of the past though. We have not seen her for at least a week. The last time we saw her, when we were sitting outside watching the glow-worms dance in the warm evening air, we heard loud screeching and saw at least three barn owls just outside the garden. They were using the lamppost on the other side of the road as a hunting look-out, and we found a suspiciously large splash of bird pooh the next morning just outside the garden gate. We are not inferring anything here, but mother cat seemed to be looking at the bird shit with a certain sadness in her eyes… Or maybe she is just sick and tired of being pregnant again…
Maar de dreiging van het kleine grijze gevaar lijkt voorbij. We hebben haar de afgelopen week niet meer gezien. De laatste keer dat we haar zagen keken we ’s avonds naar dansende vuurvliegjes. En opeens hoorden we het gekrijs van minstens drie kerkuilen net buiten de tuin. Ze zaten op de lantaarnpaal aan de overkant op de uitkijk. En de volgende ochtend vonden we een verdacht grote kwak vogelpoep op het stoepje. We kunnen natuurlijk geen voorbarige conclusies trekken, maar de moederpoes leek wel een beetje verdrietig toen ze de vogelpoep zag. Misschien is het kleintje gewoon verhuisd en is de moeder daar een beetje treurig om. Of misschien gewoon moe van de volgende zwangerschap (sterilisatie van poezen doen ze hier niet aan).

mother cat walks up to bird poo

Is this dollup of owl poo the last we will see of the grey kitten?


moeder poes loopt naar uilenpoep toe

Is deze flats uilen-poep het lastste dat we zullen zien van het kleine katje?

We have to admit that we miss the small grey kitten quite a bit, even though it was becoming more cheeky every day, running into the house and hiding under the kitchen cupboard or under the bed. And screaming VERY loudly that it would quite like some more food…
Toegegeven, we missen het kleine grijze katje wel een beetje. Ook al werd ze steeds brutaleren ging ze het huis in en rende ze onder het keukenkastje van waaruit ze dan hard miauwde om brokjes.

There are rumours in the village; she has been seen here and she has been seen there, but because there are many young happy cat families, and one grey tomcat is a popular father, we cannot be sure it is our grey little nuisance they are seeing.
Er zijn geruchten in het dorp dat het kleintje op verschillende plekken gezien is, maar er zijn zoveel kleinen katjes hier op het moment dat je het niet zeker weet.

How the plants are growingHoe de plantjes groeien

Judging the success of our no-dig-just-mulch experiment is now difficult. The tomatoes that were planted through the mulch are definitely much smaller than the ones that were planted in the conventional Bulgarian way (on small earth ridges, watering the gullies next to them). The melons are also not growing very quickly, and one does not look too happy.
Het is nog moeilijk om te zeggen hoe de plantjes het gaan doen in de mulch. De tomaatjes zijn op het moment nog kleiner dan degenen die we op de conventionele manier geplant hebben (in nette , onkruidvrije bedjes). Maar ze zijn ook later geplant. De tijd zal het leren.

Time will tell whether there will be any melons, lettuce, and grey kittens here, or whether they are mutually exclusive.

tomatoe plants, cucumber, beans, courgette

Some of the plants in our garden


tomatenplanten, courgettes, komkommer, bonen

Sommige van de planten in onze tuin

SourcesBronnen

For more information on Permaculture, see the permaculture “bible” for temperate climates:
Zie DE permacultuur bijbel voor gematigde klimaten voor meer informatie:

 • The Earth Care Manual, Patrick Whitefield. Permanent publications 2004.

4 Comments

 1. Kalin Peev says:

  Hi there people,

  I´m a Bulgarian living years in the Netherlands, I was wondering if you can send me some information about your perma culture activity in Bulgaria me and my girlfriend want to go and start something around there,

  Hope to hear from you,

  Greetings Kalin.,.

 2. Anja says:

  Hi Natasha,

  we have had moderate success with the garden this year, mainly because we have had to adapt to our new life in Bulgaria and the new climate for growing! Some of the things that were a big success were pumpkins, chili peppers and cucumbers and basil. Tomatoes and red peppers need some more work :) They need a lot more watering here than what we were used to in the UK or Netherlands, and mulching to preserve soil moisture, which is one of the basics of permaculture, is something we will need to use a lot more! It’s great to hear about your dreams of coming to Bulgaria, I will send you an email with some more information!

 3. Natasha says:

  Hi Anja,
  Thanks for sharing with us your experience with permaculture. I am very interesting in it and read a lot about this subject. At the moment I live and work in the Netherlands, but in my dreams I see my husband and myself going to Bulgaria and following your way. Will be grateful if you share with us what have happened with your first experiments.
  Success!

 4. […] в Permaculture Research Institute в Йордания. Google посочи това: http://www.strandjablog.com/lang/en/2009/06/permaculture-bulgaria/ за първи резултат при търсенето на “permaculture […]

Leave a Reply