StrandjaBlog - picture taken in Strandja Nature Park, Bulgaria

Cycling through the Strandja mountains | Op de fiets door het Strandja gebergte

Many people we meet cycle through Strandja park. The Strandja mountains are very good for cycling, because an asphalt road (albeit with some holes in it that for some reason never get repaired) goes through the park from the Black Sea coast all the way to the border with Turkey. And many people continue from there to Istanbul.
Veel mensen die we tegen komen gaan op de fiets door natuurpark Strandja. Het Strandja gebergte is bijzonder geschikt om doorheen te fietsen, omdat er een asfalt weg doorheen loopt (weliswaar met wat gaten die nooit gerepareerd worden) helemaal van de Zwarte zee kust tot de grens met Turkije. Vanaf daar gaan veel mensen door naar Istanbul.

bicycle in Strandja Nature Park

Many people cycle through Strandja Nature Park, because there is a very good route from the Bulgarian Black Sea coast to Istanbul in Turkey.


fietsen in natuurpark Strandja

veel mensen fietsen door Natuurpark Strandja, omdat er een goede weg is van de Bulgaarse Zwarte Zee kust naar Istanbul in Turkije.

The road goes over some low mountains and forested valleys that are not too challenging even for relatively inexperienced cyclists. There are several springs en route for filling water bottles. Some small villages and towns have shops for buying supplies. Camping in the forest is allowed, and of course there are many beautiful views over the Strandja mountains. It’s obviously a very popular route for adventurous people.
De weg gaat over een aantal lage bergen en beboste valleien. Zelfs voor relatief ongetrainde fietsers niet te veel van het goede. Langs de route zijn er verschillende waterbronnetjes waar je je waterflessen kunt bijvullen. En er zijn verschillende dorpjes waar je wat mondvoorraad kunt kopen. Je mag hier in het bos wildkamperen. En natuurlijk zijn er een hoop prachtige uitzichten over het Strandja gebergte. Overduidelijk een hele populaire route voor de meer avontuurlijke mensen onder ons.
So far we have met quite a few cyclists going through Strandja. Early in the year there was a couple from Germany who every year pick a route somewhere in the world and go cycling there for half a year. They have been in many interesting places and write books about their experiences. A few weeks later there was a thirsty German who was wondering whether he could buy a cold beer in our village; unfortunately the shop was closed. He is in his early eighties but still young, doing a round trip through Europe. He was alone, because his friends thought themselves too old to cycle this far. Recently we met Dutch people and young Austrians cycling to Istanbul. Tot nu toe hebben we al flink wat fietsers door Strandja zien gaan. Eerder dit jaar was er een stel uit Duitsland die elk jaar een route ergens ter wereld uitkiezen om een half jaar te gaan fietsen. Zij zijn al op heel veel interessante plekken geweest en schrijven boeken over hun belevenissen. Een paar weken later zagen we een dorstige Duitser die zich afvroeg waar hij een koud biertje in ons dorp kon kopen; helaas was de winkel dicht. Hij is begin 80 maar nog steeds jong en maakt een rondreis door Europa op de fiets. Hij was alleen omdat zijn vrienden zichzelf te oud voelden om zo ver te fietsen. En meer recent zijn we Nederlanders en jonge Oostenrijkers tegen het lijf gelopen die op de fiets naar Istanbul gingen

Cycling for ShelterboxFietsen voor Shelterbox

We also met two young men from the South West of England. They are cycling from Cornwall to China (wow!) and have taken out a year to get there. By cycling they raise money for a charity called Shelterbox. After we met them we checked the Shelterbox website, and it’s a brilliant set-up. They provide a box containing all essential equipment for a family of 10 people to survive for up to 6 months in areas that have been hit by natural or other disasters. You can read about their cycling adventure on their website.
We kwamen ook twee jonge mensen uit het zuidwesten van Engeland tegen. Zij fietsen van de provincie Cornwall naar China (wow!). Ze gaan er een jaar over doen en met hun fietstocht zamelen ze geld in voor Shelterbox. Een liefdadige instelling uit Engeland die fantastisch werk doet. Als een gebied door een natuurlijke ramp wordt getroffen (aardbeving, overstroming etc.) geeft Shelterbox kisten met goederen aan lokale families. En uit deze kisten kunnen 10 mensen 6 maanden overleven. Op hun blog kun je meer lezen over hun fietsavontuur.

So even though we are the middle of nowhere, we still meet some of the more interesting and adventurous people on the planet!
Dus ondanks dat we vrij afgelegen wonen, komen we hier de meer interessante en avontuurlijke mensen op aarde tegen!

view over the Strandja Mountains in Bulgaria | uitzicht over het Strandja gebergte in bulgarije a traditional wooden house in Strandja nature park | een traditioneel houten huis in natuurpark Strandja view of the main road going from the Black Sea coast through Strandja to the Turkish border | de hoofdweg van de Zwarte zee kust door Strandja naar de Turkse grens

3 Comments

  1. Erg leuk om lezen allemaal! Keep on blogging!

  2. Hans van Dijke says:

    Hoi you There,
    Zo af en toe lees ik jullie belevenissen hoewel het woord avontuur waarschijnlijk meer op zijn plaats is. Vol bewondering en respect volg ik jullie ervaringen, wat een moed en doorzettingsvermogen, wat goed dat jullie je droom laten uitkomen. Ik hoop dan ook dat het een succes zal worden hoewel ik het gevoel heb dat het al aardig die richting op gaat. Welnu, werkze en veel plezier samen. Hartelijke groetjes Hans en Astrid.

Leave a Reply