StrandjaBlog - picture taken in Strandja Nature Park, Bulgaria

Firewood from Strandja | Brandhout uit Strandja

Our firewood for winter has just arrived. Ten cubic metres of oak from the forests of Strandja. That is a big pile of wood…We hebben net ons brandhout voor de winter gekregen. Tien kuub eik uit de bossen van Strandja. Dat is een grote stapel hout…

cut and stacked firewood, mainly oak from Strandja

Our firewood arrived straight from the forests of Strandja. A big pile of wood that we had to cut, chop, and stack to get ready for Winter

brandhout gehakt en opgestapeld, voornamelijk eik uit Strandja

Een grote berg brandhout, netjes gehakt en opgestapeld. Klaar voor de winter in Strandja

Every year forest workers cut trees in the woodlands around the villages in Strandja. They leave it to dry in the forest for a few months. And in September they distribute it to the villagers. Elderly people on a pension get their firewood free. We of course have to pay.Elk jaar zagen bosbouwers bomen in de bossen rond de dorpjes in Strandja. In het bos blijft het een paar maanden liggen om te drogen. En in september brengen ze het hout naar de dorpen in Strandja. Oudere mensen met een pensioen krijgen hun brandhout gratis. Wij moeten natuurlijk betalen.

Sustainable heatingDuurzame verwarming

Getting your firewood from woods so close by is a very sustainable way of heating your house. Of course burning wood does release CO2, but it is the same amount as was absorbed while the wood was growing. When the tree falls and decays in the forest, or when you burn it as firewood, the carbon goes back again into the atmosphere. So the release of this CO2 is part of a natural cycle. As long as the same amount of wood re-grows as is cut each year, this cycle can repeat forever without increasing atmospheric carbon.Je huis verwarmen op hout van zo dichtbij is ontzettend duurzaam. Als je hout verbrandt komt er natuurlijk CO2 vrij, maar dit is dezelfde hoeveelheid die de boom absorbeerde toen hij groeide. De CO2 gaat terug de atmosfeer in wanneer een boom omvalt en in het bos vergaat, of wanneer je het hout verbrandt in je houtkachel. De CO2 die zo vrijkomt is onderdeel van een natuurlijke kringloop. Deze kringloop kan eeuwig doorgaan zonder dat de CO2 in de atmosfeer toeneemt, zolang ieder jaar dezelfde hoeveelheid hout teruggroeit als werd gekapt.

We received our firewood in lengths of about a metre. You come home and all of a sudden, there is a mountain of wood in front of your house. Soon after, locals with chainsaws turn up and saw your wood in smaller lengths that fit your wood burner. But you are not ready yet. Now you have to split those ten cubic metres of wood and chop them into smaller pieces. Then you have to stack them in a dry place.Ons brandhout lag opeens voor de deur in lengtes van ongeveer een meter. Een paar dagen later hebben zigeuners het voor ons in stukken gezaagd die in de houtkachel passen. Maar dat is pas het begin. Nu moeten we die tien kuub klein hakken en opstapelen zodat het kan drogen in de zon en de wind.

We started this job in the third week of September. I hope we will get it finished before spring comes ;)We zijn de derde week van september begonnen met deze klus. Ik hoop dat het voor de lente af is ;)

If you want to know more about heating with wood, see for example the website of the Energy Saving Trust.Als je meer wilt weten over duurzaam verwarmen met hout, kijk dan bijvoorbeeld op de website van MilieuCentraal.

pile of firewood stacked neatly to dry in the forestbrandhout gekapt en netjes opgestapeld in het bos big heap of unsorted firewood just delivered from Strandjabrandhout uit strandja afgeleverd in een grote stapel round pieces of firewood from strandja oak drying in the sun Ronde stukken brandhout van eikenhout uit Strandja, drogend in de zon

2 Comments

  1. Dave says:

    Hi Abed, you can’t really get white pine in Strandja. It’s mostly oak, which you buy at about 50 leva (25 euros) per cubic metre.

  2. abed says:

    hi sir .. i want to know about your white pine firewood price please

Leave a Reply