StrandjaBlog - picture taken in Strandja Nature Park, Bulgaria

StrandjaBlog is a personal weblog about things we see, do, read, hear, experience and think about. The material presented on this blog is provided ‘as is’ and there may be errors in the information we provide. Furthermore the information provided may be inaccurate, incomplete, out of date, unsuitable, or invalid.

If you use any information on this blog in any way, you do so at your own discretion. We will not be liable for any losses, inconveniences, injuries, or damages arising from use of this blog.StrandjaBlog is a personal weblog about things we see, do, read, hear, experience and think about. The material presented on this blog is provided ‘as is’ and there may be errors in the information we provide. Furthermore the information provided may be inaccurate, incomplete, out of date, unsuitable, or invalid.

If you use any information on this blog in any way, you do so at your own discretion. We will not be liable for any losses, inconveniences, injuries, or damages arising from use of this blog.

StrandjaBlog is onze persoonlijke weblog over dingen die we zien, doen, lezen, horen, meemaken en overdenken. Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze blog. Er kunnen fouten o pdeze blog staan en bovendien kan de informatie op deze blog onjuist, incompleet, oud, niet van toepassing of gebrekkig zijn.

Als je de informatie op deze blog op wat voor manier dan ook gebruikt, dan doe je dat naar eigen inzicht. Je kunt ons niet verantwoordelijk houden voor schade in welke vorm dan ook door het gebruik van deze blog.